Sök

Gislaveds Dansstudio

Kurser för barn och unga

Vi erbjuder kvällskurser för barn- och unga i åldrarna 6 till 20 år. Utbudet av kurserna är från nybörjarnivå till avancerad nivå i genrerna modern, jazz, balett, street, showdans och dansmix för de allra yngsta.

Många dansar för att det är kul och en del för att söka sig vidare till nationella och internationella yrkesdansutbildningar, vilket Gislaveds dansstudio möjliggör.

Att stå på scen är en del i danselevernas utbildning på Gislaveds dansstudio. På våren, i slutet av dansåret deltar eleverna i en avslutningsföreställning för allmänhet och för elever på mellan-och högstadiet samt gymnasiet.

Anmälan till kurserna sker läsårsvis med start hösten och avslut våren, 12 tillfällen/termin. Terminsavgiften är 300 kr/elev.


Anmälan till kurserna för läsåret 2024-25

Anmälan till kurserna sker läsårsvis. Anmälan till läsåret 24/25 öppnar den 6/5 kl 09.00. Länk till anmälan Länk till annan webbplats.


Workshops och hälsofrämjande dans

Gislaveds dansstudio erbjuder även workshops, lovverksamhet och dansresidens. I samverkan med region Jönköpings län och elevhälsan i Gislaveds kommun håller pedagogerna i Dans för hälsa, för målgruppen unga tjejer med psykosomatiska besvär.

Vi arbetar med dans inom ramen för KUR – kulturunderstödd rehabilitering, Dans för Parkinson och dans på äldreboenden.

Två dansare i rörelse
Två dansare uppträder
Gislaveds kommun

Följ våra sociala medier:

Besök vår Instagram
Glashuset